door Holocaustles Laatste wijziging: 03-03-2023 15:03

Holocaust verklaard

Publicaties van de Zionistische leiders Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky ontmaskeren hen als initiatiefnemers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Aan de hand van deze publicaties kan exact bepaald worden waar en wanneer Theodor Herzl bedacht dat "der Judenfrage" met een "Großer Versöhnungsausklang" finaal opgelost moest worden. Dat was Parijs 08 juni 1895. Aan de hand van deze publicaties is voorts onomstotelijk vast te stellen dat de Zionisten de discussie over het Jodenvraagstuk geopend hebben en symbiotisch samenwerkte met antisemieten om de "Endlösung" te laten plaatsvinden.

Holocaust verklaard” van 31 oktober 2016 is de online publicatie van Holocaustles.nl waarin op academische grondslag de zuiver antisemitische uitlatingen van de Zionistische leiders worden geciteerd en geplaatst in de context van de visie en lange termijn plannen van Herzl en Jabotinsky die zich uitstrekken tot in de verre toekomst en onder andere een finale Holocaust behelst in de vooravond van de kroning van een lid van de familie Rothschild tot Vorst van alle Joden. De Holocaust zoals deze is beraamd door de Zionistische leiders is géén voltooid misdrijf.

Authentieke historische bronnen waarop de geschiedschrijving niet ingaat en waarvan meeste mensen wegkijken, bewijzen dat Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky de initiatiefnemers en wegbereiders zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 en dat “the complete realisation of the ideals of Herzl and Jabotinsky” mede betekent “the mass evacuation of all scattered minorities” en politiek maatschappelijke vervulling van Ezechiël 38 en 39. “Holocaust verklaard” ontmaskert de journalisten Theodor Herzl en Ze'ev Jabotinsky als de grote voorgangers, inspirators en/of leiders van Hitler, Eichmann, Goebbels, Feder, de rest van het Naziregiem én hun financiers.

Share |

Permalinks