89 resultaten voor de zoekopdracht.
Filter de resultaten.
Type item
Nieuwe items sindsSorteer op relevantie · datum (meest recente eerst) · alfabetisch
Workspace Holocaustles
door Holocaustles gepubliceerd 27-10-2016 Laatste wijziging: 05-03-2023 11:57
Holocaustles op holocaustles.nl vertelt het verhaal van de Holocaust zoals dat zich waarachtig heeft afgespeeld, met de hoofdschuldigen en de manier waarop zij de genocide op de Joden hebben bewerkstelligd. Holocaustles.nl is geschikt voor lager, voortgezet en hoger onderwijs.
Holocaustles.nl
door Holocaustles gepubliceerd 31-08-2016 Laatste wijziging: 09-05-2018 15:01
Holocaustles.nl biedt academisch verantwoord inzicht in de werkelijke achtergrond van de Holocaust. Op basis van concrete feiten en omstandigheden, en authentieke historische documenten laat Holocaustles.nl zien "hoe alles in werkelijkheid is gebeurd" zoals geschreven geschiedschrijving dat zou moeten vastleggen. Hoe het mogelijk is geweest blijkt een andere geschiedenis te zijn dan onderwezen in de jaren na het Europees drama wat miljoenen mensen het leven heeft gekost.
Primaire bronnen
door Holocaustles gepubliceerd 26-10-2016 Laatste wijziging: 03-03-2023 19:31
Er is een groot aantal authentieke - dus originele - brondocumenten beschikbaar waaruit in welhaast een oogopslag blijkt dat de Zionisten verantwoordelijk moeten worden gehouden voor de Holocaust. En dat de stichting van de staat Israël het doel was van de Holocaust. In deze authentieke documenten staan tevens een groot aantal concrete verwijzingen naar de familie Rothschild waaruit evident blijkt dat deze familie al meer dan 125 jaar erop uit is de wereld te beheersen. Deze authentieke documenten zijn hierna te vinden en doorzoekbaar gemaakt. Hierdoor kan een ieder eenvoudig zien en begrijpen dat de overheersingsdrang van deze familie feitelijke realiteit is en niet een of andere obscure theorie.
In Memory’s Kitchen
door Holocaustles gepubliceerd 25-10-2016 Laatste wijziging: 10-05-2018 06:33
Berenbaum, Michael, (2006), In Memory’s Kitchen: A Legacy From the Women of Terezin, Rowman & Littlefield.
Bevindt zich in Primaire bronnen
Auschwitz van 1270 tot heden
door Holocaustles gepubliceerd 25-10-2016 Laatste wijziging: 10-05-2018 06:33
Dwork en Van Pelt (1997), Auschwitz van 1270 tot heden, Boom Uitgevers Amsterdam
Bevindt zich in Primaire bronnen
A Solution of the Jewish Question
door Holocaustles gepubliceerd 25-10-2016 Laatste wijziging: 10-05-2018 06:33
Herzl, Theodor, (1896), A Solution of the Jewish Question, Jewish Chronicle, 17 january 1896, p 12-13
Bevindt zich in Primaire bronnen
Der Judenstaat
door Holocaustles gepubliceerd 25-10-2016 Laatste wijziging: 10-05-2018 06:33
Herzl, Theodor, (1896), Der Judenstaat, Staatsschrift, Project Guttenberg
Bevindt zich in Primaire bronnen
Theodor Herzls Tachebücher
door Holocaustles gepubliceerd 25-10-2016 Laatste wijziging: 10-05-2018 06:33
Herzl, Theodor, (1922), Theodor Herzls Tachebücher, 1895-1904 Drei Bände, Erster Band, Zweiter Band, Dreiter Band, Jüdischer Verslag, Berlin,
Bevindt zich in Primaire bronnen
The Complete Diaries Of Theodor Herzl
door Holocaustles gepubliceerd 25-10-2016 Laatste wijziging: 10-05-2018 06:33
Herzl, Theodor, (1960), The Complete Diaries Of Theodor Herzl English Volume I-V, 1960, The Theodor Herzl Foundation, Inc.
Bevindt zich in Primaire bronnen
Das Personen-Porto
door Holocaustles gepubliceerd 25-10-2016 Laatste wijziging: 10-05-2018 06:33
Hertzka, Theodor, (1885), Das Personen-Porto, Wenen, Spielhagen & Schurich.
Bevindt zich in Primaire bronnen