TTJ - Naziism Zionism

door Holocaustles Laatste wijziging: 04-03-2023 16:51
The True Thora Jews onderschrijven op hun website dat de propaganda van de Nazi;s is gebaseerd op wat de Zionisten zeiden. The True Thora Jews bidden en smeken iedereen om te beseffen dat de Zionisten niet de redders zijn van het Joodse volk en niet garant staan voor hun veiligheid, maar eerder de aanstichters en de oorspronkelijke oorzaak zijn van het joodse lijden. Volgens the True Thora Jews is de idee dat het Zionisme en de staat "Israël" de beschermers zijn van de Joden misschien wel de grootste hoax die ooit tegen het Joodse volk is gepleegd.
Bovendien onderschrijven the True Thora Jews op hun website dat de Joden door hun religieuze wetten (de Drie Eden) wordt opgelegd om loyaal te zijn aan het land waarvan zij staatsburger zijn. Sinds de verwoesting van de heilige tempel in Jeruzalem en de ballingschap van het Joodse volk, zo'n tweeduizend jaar geleden, zijn de Joden verplicht om nauwgezet loyaal te zijn aan de landen waarin we wonen. Een van de grote bijbelse profeten, Jeremia, in hoofdstuk 29 van zijn boek verkondigde G-d's de boodschap aan alle ballingen; vers zeven luidt: "Zoek naar het welzijn van de stad waarnaar ik je heb verbannen en bid ervoor tot de Almachtige, want door haar welzijn zul je welzijn hebben." Dit is tot op de dag van vandaag een hoeksteen van de Joodse moraal geweest in de Joodse geschiedenis.
Share |

Permalinks