Voorwoord

door Holocaustles Laatste wijziging: 05-03-2023 11:55
Het Rapport Holocaust Verklaard is een samenvatting en analyse van de inhoud van de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme. Deze agenda komt aan de orde in de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 9 oktober 2018 (ECLI:NL:GHAMS:2018:3721, r.o. 4.1):

Belanghebbende refereert in dit verband aan brondocumenten op een door hem overlegde USB-stick van ‘de agenda van het internationaal terrorisme’, die 121 jaar geleden is vastgesteld én in bezit is van belanghebbende. Hierover is ook R.A.C. Bertholee (Directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) geïnformeerd, die bij brief van 12 juni 2018 heeft geantwoord dat de argumenten van belanghebbende voor ieder weldenkend mens volstrekt onnavolgbaar zijn.

Na 7 mei 2019 dus na publicatie van versie 1.0 van het Rapport Holocaust Verklaard op 31 oktober 2016 zijn er nieuwe authentieke documenten ter tafel gekomen die de constateringen van het rapport bevestigen. Zoals bijvoorbeeld de publicaties van de Joodse publicist Louis Fles. En de bekentenissen uit 1914 van de voorzitter van de Zionistische Bond dat de Zionisten (lees: de beweging van Herzl of vereniging Erez Israël) strijden tégen assimilatie van Joden.

Versie 1.1 van het Rapport Holocaust Verklaard benoemt deze extra documenten in bijlage II. Ten opzichte van versie 1.0 van 31 oktober 2016 bevat versie 1.1 enkele correcties. Bovendien zijn ten behoeve van waarheidsvinding de pagina’s toegevoegd aan het rapport uit de publicaties waarop de citaten in het rapport slaan (bijlage III). Ook is de bronnenlijst uitgebreid.

Daarnaast wordt in versie 1.1 van het Rapport Holocaust Verklaard ervan melding gemaakt dat de authentieke protocollen van de vergaderingen van vereniging Erez Israël van 1897 tot en met 1935 zijn te vinden op de website www.holocaustles.nl/bron. In pdf-vorm en doorzoekbaar gemaakt.

De Holocaust is het offer wat de statelijk acterende organisatie der Zionisten heeft gebracht als onderdeel van hun militaire campagne voor alleenheerschappij. De publicaties van de Zionistische leiders en hun organisatie zijn de boodschappenlijst van de Zionisten met wat zij nodig hebben om de door de Zionisten en hun volgers geambieerde wereldheerschappij te vestigen. De Endlösung, de Holocaust, de treinen, kampen en de bezetting in het algemeen zijn de strijd van de Zionisten voor oppermacht en snelle bouw van de door hen gepercipieerde Derde Tempel op de locatie waar de Haram al-Sharif staat.

Share |

Permalinks