Complete realisation: Holocaust 2.0

door Holocaustles Laatste wijziging: 10-05-2018 06:34

Ze'ev Jabotinsky is in 1923 de oprichter van de paramilitaire organisatie Betar. In het voorwoord van het pamflet “this is Betar” wat door Betar in Zuid-Afrika” is verspreid staat:ii

 

 

 

The complete realisation of the ideals of Herzl and Jabotinsky” behelst niet alleen het opwekken of wakker kussen of voeden van antisemitisme, en de realisatie van de Endlösung, en de Holocaust, en de Exodus, en de verrijking daaraan door partners en de stichters van het wereld-getto te Palestina wat de gestolen naam “Israël” voert – de complete realisatie van de idealen van Herzl en Jabotinsky behelst ook separatie van alle verspreide minderheden en kroning te Jeruzalem van een lid van de familie Rothschild tot vorst van alle Joden en een volgende “größer Versöhnungsausklang” op de Joden.

en andere Bijbelse boeken in alle redelijkheid de indruk de bijpassende voorspellingen met politiek maatschappelijke middelen te vervullen. Feitelijk kan het werk van Herzl en Jabotinsky niet los gezien worden van voorspellingen uit het Oude en Nieuwe Testament waaronder Openbaring. Herzl en Jabotinsky en hun partners hebben de voorspelling van Ezechiël 37 vervuld. De voortbouwende agenda die moet leiden tot “the complete realisation of the ideals of Herzl and Jabotinsky” impliceert tevens vervulling van Ezechiël 38 en 39 en dus een finale Holocaust. Het is niet voor niks dat Herzl in zijn dagboeken spreekt over de zogenaamd Joodse Staat in Palestina als het “Weltghetto”.iii Het is niet voor niks dat in “this is Betar“ assimilatie een probleem genoemd wordt, terwijl de Zionisten bij hun eerste congres te Basel 1897 constateerde dat assimilerende Joden consequent beschermd zijn.iv Assimilatie en emancipatie is áltijd hét medicijn geweest tegen antisemitisme en racisme. Praten en racisten en antisemieten overtuigen met redelijke argumenten is het werkzame middel voor Joden en andere minderheden tegen discriminatie en haat. Herzl en Jabotinsky hebben tijd en energie gestoken in de realisatie van Israël 'by the will of men, despite the will of G-d'! Daarmee hebben zij moedwillig het leven van miljoenen Joden op het spel gezet en de levens van miljoenen geofferd voor zelfverrijking en realisatie van ideologische idealen die haaks staan op het Jodendom.

 

i This is Betar, Berit Trumpeldor of Southern Africa, Johannesburg, p 3.

ii This is Betar, Berit Trumpeldor of Southern Africa, Johannesburg, p 3.

iiiTheodor Herzls Tachebücher, 1895-1904 Drei Bände, Erster Band, Jüdischer Verslag, Berlin, 1922, p 197.

ivThis is Betar, Berit Trumpeldor of Southern Africa, Johannesburg, p 3: “A problem of special importance facing us in the Anglo-Saxon countries is the rapid retreat from Judaism to assimilation”.

Share |

Permalinks