The Great Reconstruction & Great Revision

door Holocaustles Laatste wijziging: 10-05-2018 06:34

Ze'ev Jabotinsky schrijft voor de Tweede Wereldoorlog in zijn boek “the Jewish War Front” dat de “great reconstruction” uitgevoerd moet worden:i

 

 

 

 

Ook schrijft Ze'ev Jabotinsky in zijn boek “the Jewish War Front” in 1940 over de “the Great Revision”. Voorts schrijft Jabotinsky dat “Revisionism” met alle middelen aan oorlog is verbonden:ii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In hoofdstuk tien van zijn boek “the War And The Jews” uit 1940 publiceert Ze'ev de oorlogsdoelen van zijn organisatie die te Basel in 1897 officieel is opgericht door Herzl:iii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeste mensen denken dat Herzl en Jabotinsky vertegenwoordigers zijn van Joden. De Joodse Staat moet het oorlogsdoel zijn van alle bondgenoten. Aldus Jabotinsky. Daarbij bovenstaande citaten van Herzl herinnerend dat antisemieten de trouwste bondgenoten zijn van de organisatie/groep van Herzl en Jabotinsky.

The great reconstruction” en “the Great Revision” zijn beladen termen. “The Great Reconstruction” heeft in het algemeen twee betekenissen. Aan de ene kant is het de omverwerping van democratie in het voordeel van een Corporate Oligarchie. Aan de andere kant is het volgens Christelijke leerstellingen onderdeel van Gods plan voor de wereld. Het is de periode ná Christus wederkomst waarin hij alle vijanden onder de voet loopt en dood de laatste vijand is. De kerk van Rome zal heersen in die tijd. De brieven van Paulus aan Korintiërs speciaal 1 Korintiërs 15:25-26 uit het Nieuwe Testament passen hierbij.iv

Revisie slaat bij Herzl en Jabotinsky op Revisie van de Diaspora: de weigering Joden in het Christelijk Avondland te accepteren. Dat is zuiver antisemitisme. Herzl en Jabotinsky zijn twee vooraanstaande leiders van de revisie beweging die na de Franse Revolutie ontstond. Sinds ca. zeventig na Christus toen de Joodse Tempel verwoest werd door de Romeinen handhaven de Joden de Drie Eden als onderdeel van het Verbond met G-d:v

  • een massale Alia (opgang naar of herhuisvesting in Palestina) is niet toegestaan;

  • Joden staan niet op tegen de naties en wachten in nederigheid de komst van de Masjieach af;

  • verboden de terugkeer van de Masjieach in het Beloofde Land in eigen hand te nemen.

Voorts leert de geschiedenis dat assimilatie en emancipatie het beste medicijn is tegen antisemitisme. De groep van Herzl en Jabotinsky is georganiseerd politiek en maatschappelijk de Diaspora gaan Revisioneren als zogenaamde vervulling van het oude Joodse verlangen ooit terug te keren naar Het Beloofde Land. Dat verlangen politiek maatschappelijk invullen zoals Herzl en Jabotinsky verzorgd hebben staat haaks op álles waarvoor het Jodendom staat en is revisie van oude aristocratische machtsverhoudingen van vóór de Franse Revolutie.

 

i Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 4.

ii Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 2.

iii The War And The Jew, Vladimir Jabotinsky, New York, the Dail Press, burton C. Hoffman, 1942, P 234.

iv 1 Korintiërs: 25 Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben; 26 De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood.

Share |

Permalinks