Jewish war

door Holocaustles Laatste wijziging: 10-05-2018 06:34

Jabotinsky schrijft in zijn boek “the War And The Jew” dat de Westerse leiders schuldig zouden zijn aan verwijtbare blindheid wanneer zij de historische waarheid veronachtzamen van deze verklaring. Wanneer de Nazi's aan de andere kant van de grens of hun huurlingen in Groot Brittannië en Frankrijk, roepen of fluisteren dat dit een “Joodse Oorlog” is, hebben zij gelijk: de microbe van de oorlog zou zijn gestorven indien het niet was toegestaan zich te voeden aan de Joodse tragedie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze verklaring van Jabotinsky in zijn boek “the War And The Jews” is van grote historische waarde. In deze verklaring ligt de erkenning van de schuld van Jabotinsky en de overige volgers van Herzl aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945 besloten. Uit de verklaring blijkt dat de Tweede Wereldoorlog een “Joodse Oorlog” is. Dit valt voorts af te leiden van de publicaties van Herzl die groei van antisemitisme bevorderde en bondgenootschappen aanging met antisemieten om de door hem bedachte “Endlösung der Judenfrage” te laten uitvoeren en voor zijn groep “Lebensraum” te realiseren.

Voorts gebruiken Herzl en Jabotinsky de woorden “Zionisten” en “Joden” of “Zionisme” en “Jodendom” als synoniemen terwijl het elkaar uitsluitende grootheden zijn. Wanneer Jabotinsky schrijft dat de Tweede Wereldoorlog een “Joodse Oorlog” is bedoelt hij “Zionistische Oorlog”. Zionisten zijn “zogenaamde” Joden. Personen die schijn weken dat zij Joods zijn als camouflage voor hun zuiver antisemitische politiek maatschappelijke gedachtegoed. In Openbaring 2:9 waarschuwt Jezus Christus voor deze personen omdat zij van een “Synagoge des Satans” zijni - dat verklaart ook het associëren door de leiders Herzl en Jabotinsky met het Armageddon monster en het beest:

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, diezeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans.

i Vgl. Openbaring 3:9:”...dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen;...”).

Share |

Permalinks