Zones and minorities

door Holocaustles Laatste wijziging: 10-05-2018 06:34

Jabotinsky schrijft in zijn boek “the Jewish War Front” uitgebreid over “zones” en “minorities”. In zijn werk is Europa een zone. Deze zone is volgens Jabotinsky vijandig tegen een verspreidde minderheid.i

 

 

 

 

De publicaties van Herzl en Jabotinsky laten tevens zien dat zij en hun groep of althans volgers hoofdverantwoordelijk zijn voor het feit dat “zone Europa” (na de Franse Revolutie) inherent en immanent vijandig is tegen een verspreidde minderheid.

Jabotinsky beschrijft de Joden als een natie die slechts een minderheid is.ii

 

 

 

 

 

Deze weergave van de Joodse feiten en geschiedenis zijn vals. Joden zijn géén natie. Dat Joden een natie zijn zonder land maakt onderdeel uit van het gedachtegoed van Herzl en Jabotinsky bedoeld om de wereldgemeenschap op te zetten tégen Joden in de Diaspora. Dit moet samen gelezen worden met de diepe afkeer van Herzl en Jabotinsky van assimilerende en emanciperende Joden. Zoals Joden sinds de verwoesting van de Tempel in 70 na Christus in de Diaspora verblijven is een Heilige Joodse Plicht die niet bevoegd met politieke en/of maatschappelijke middelen gerevisioneerd kan of mag worden. In het algemeen staat de inhoud van de publicaties van Herzl en Jabotinsky en hun gedachtegoed haaks op het Jodendom.

 

 

 

Dat Herzl, Jabotinsky en hun volgers zichzelf als Joden zien betekent niet dat zij Joden zijn. Hun Jodendom is een schijnvertoning om de wereldgemeenschap te misleiden, straffeloos hun antisemitisme uit te leven en de vestiging van het Duizendjarig Rijk te faciliteren. Jabotinsky schrijft ook over de evacuatie van de Europese “Zone”.iii

Jabotinsky en de zijnen hebben de wereld kennelijk opgedeeld in “Zones”. Jabotinsky was oprichter van paramilitaire milities als Betar en Irgun. Jabotinsky was vooroorlogs bevelhebber van Israël in oprichting. Hij was aanvoerder van een militaire campagne die is gestart te Basel 29-31 augustus 1897 toen Herzl vereniging Erez Israël oprichtte met het oorlogsdoel de Endlösung, Holocaust en Exodus te laten plaatsvinden.

Jabotinsky schrijft in zijn boek “the Jewish War Front” ook dat het idee van massale herdistributie van minderheden (in het algemeen in meervoud) steeds populairder wordt onder zogenaamde de beste mensen, er rust volgens Jabotinsky niet langer een taboe op:iv

 

 

 

 

Jabotinsky beschrijft in zijn boek “the Jewish War Front” ook dat de enige echte oplossing van het minderheden probleem (algemeen) de massa evacuatie is van alle verspreide minderheden (hierin schuilt apartheid en racisme):v

 

 

 

 

i Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 36.

ii Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 3, Ch. XVII.

iii Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 195.

iv Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 195.

v Ze'ev Jabotinsky, the Jewish War Front, 1940, p 228.

Share |

Permalinks